Przejdź do treści

Fotogrametria, Ortofotomapy z drona, Chmura punktów i DTM

Jako firma specjalizująca się w wykonywaniu zdjęć z powietrza w swojej ofercie posiadamy usługi związane z fotogrametrią. Wykonujemy dokładne zdjęcia fotogrametryczne (naloty BSP), które mogą posłużyć do tworzenia ortofotomap lub pomiarów powierzchni, odległości czy też objętości. Tego typu opracowania znajdują swoje szerokie zastosowanie między innymi w geodezji, górnictwie, budownictwie, rolnictwie czy w administracji. Ortofotomapa z drona może także być pomocna podczas klęsk żywiołowych w celu oszacowania strat. Do wykonywania zdjęć używamy dronów wyposażonych w aparaty o dużej rozdzielczości. Przy projektach, w których wymagana jest duża precyzja zakładamy punkty osnowy fotogrametrycznej czyli tak zwane fotopunkty. W naszej ofercie posiadamy usługę wykonania samych nalotów i przekazania zdjęć klientowi oraz usługę pełnego opracowania zgromadzonego materiału zdjęciowego.

Ortofotomapy i fotogrametria z drona
Chmura punktów Numeryczne modele pokrycia terenu
Pomiary objętości pomiary odległości pomiary powierzchni

Ortofotomapy z drona

 

Jednym z głównych zastosowań naszych dronów jest wykonywanie zdjęć do wykorzystania przy tworzeniu cyfrowych otrofotomap. Użycie dronów znacznie przyspiesza pracę nad projektem, ponadto zdjęcia wykonane z drona są nieporównywalnie lepszej jakości niż te wykonane przy pomocy samolotów czy satelitów (na zdjęciach poniżej, porównanie obrazów wykonanych z drona oraz tych dostępnych w Google Earth). Kolejną zaletą jest czas oczekiwania na gotowy produkt, który może być dostarczony do klienta już po 24 godzinach. Do tworzenia ortofotomap wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie a gotowy produkt jest dostarczany do klienta w formacie GeoTIFF. Latamy na niewielkich wysokościach (50-200 metrów) dzięki czemu ortofotomapy są bardzo dobrej jakości nawet do rozdzielczości 2 cm/px. Dla wymagających klientów przeprowadzamy także kalibrację ortofotomapy poprzez dodanie na terenie opracowania punktów osnowy fotogrametrycznej (fotopunkty) przy użyciu technik geodezyjnych. Dzięki temu uzyskujemy bardzo dokładne położenie ortofotomapy w przestrzeni, nawet z dokładnością 2 cm.

Cyfrowa ortofotomapa z drona, ortofotomapy z powietrza
Porównanie jakości i szczegółowości ortofotomapy ze zdjęciami Google Earth

Cena wykonania ortofotomapy z drona

Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny na wykonanie ortofotomapy z uwzględnieniem wielkości obszaru opracowania, rozdzielczości piksela terenowego oraz zastosowanej dokładności.

  tylko GPS GPS + RTK (punkty fotogrametryczne)
Obszar pomiaru rozdzielczość 5 cm/px 3 cm/px 2 cm/px 5 cm/px 3 cm/px 2 cm/px
do 10h od 900 zł od 1000 zł od 1300 zł od 1400 zł od 1500 zł od 1800 zł
25h od 1300 zł od 1600 zł od 3300 zł od 1700 zł od 2000 zł od 3900 zł
powyżej 25h zapytaj o wycenę zapytaj o wycenę

* RTK - pomiar z uwzględnieniem założenia osnowy fotogrametrycznej na ziemi.
* ceny podane w tabelce są orientacyjne. Cena może być inna w zależności od kształtu, rodzaju terenu objętego w opracowaniu oraz parametrów pokrycie podłużnego i poprzecznego. W zależności od przeszkód terenowych występujących na obszarze opracowania rozdzielczość poniżej 3cm/px może nie być osiągalna.

 

Numeryczny model pokrycia terenu (DTM) i chmura punktów

Naloty fotogrametryczne pozwalają nam dostarczyć do klienta wiele funkcjonalnych opracowań. Wśród nich są między innymi chmura punktów 3D z rekonstrukcją przestrzenną obszaru opracowania, cyfrowy model odzwierciedlający wysokość każdego piksela (z uwzględnieniem obiektów naziemnych lub nie), linie konturowe pokazujące ogólną topografię terenu, modele 3D wraz z teksturami (więcej tutaj). Wynikiem takich opracowań są pliki, które można dalej analizować w oprogramowaniu GIS.

Chmura punktów, cyfrowy model powierzchni DTS i cyfrowy model terenu DTM

Usługi dodatkowe - analiza danych

 • Chmura punktów
  wynikiem nalotów fotogrametrycznych może być uzyskanie chmury punktów. Możemy przekazać klientowi surowe dane do dalszej obróbki lub przeprowadzić dalszą analizę.
 • Cyfrowy model powierzchni (DTS)
  Wynikiem dalszej analizy chmury punktów może być cyfrowy model powierzchni uwzględniający wszystkie obiekty naziemne znajdujące się w obszarze opracowania.
 • Cyfrowy model terenu (DTM)
  Możemy także wygenerować cyfrowy model terenu, który nie będzie uwzględniał obiektów naziemnych a jedynie uśrednione wysokości terenu.
 • Linie konturowe
  wynikiem są naniesione na obszar opracowania linie (poziomice) pokazujące uproszczoną topografię terenu.
 

Usługi dodatkowe - analiza danych

Ortofotomapy utworzone ze zdjęć wykonanych podczas nalotów fotogrametrycznych moga posłużyć do precyzyjnych obliczeń takich jak: pomiary odległości, pomiary powierzchni, wysokości lub pomiary objętości np.hałd piasku, żwiru, węgla czy innych materiałów sypkich. Z tego względu ta usługa jest dedykowana między innymi dla firm budowlanych lub kopalni.

Pomiary objętości, powierzchni i odległości z drona. Zdjęcia fotogrametryczne z drona

Usługi dodatkowe - analiza danych

 • Pomiary odległości
  przy dokładności kilku centymetrów możemy dokonywać precyzyjnych pomiarów odległości.
 • Pomiary wysokości
  na podstawie zdjęć z drona jesteśmy w stanie dokonać pomiarów wysokości i różnic w wysokościach na obszarze opracowania.
 • Pomiary powierzchni
  pomiary tego rodzaju mogą służyć np. podczas przeliczania powierzchni dachów pokrytych konkretnym rodzajem tworzywa (przykładowo eternitem).
 • Pomiary objętości
  pomiary objętości przydają się do porównywania ilości składowanych materiałów sypkich np. w kopalniach czy na placach budowy.